Dane kontaktowe

Szkoła Jazdy EXPRES
Jan i Jarosław Pluta
Adres:
25-511 Kielce, ul. 1-go Maja 70
Telefon:
502 236 170
Biuro:
502 049 512
Kontakt

Informacje dodatkowe

Świadectwo kwalifikacji.

   Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy i osób, zastępuje tzw. Świadectwo kwalifikacji. Uprawnienia te sa niezbędne, aby wykonywać zawodową pracę kierowcy.
   Kursy w Szkole Jazdy EXPRES organizowane są przy współpracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Kierowców Zawodowych i Ośrodek Szkolących Kierowców kierowca.pl

CEL SZKOLENIA:

   Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kierowców wykonujących transport drogowy, a w szczególności poziomu stosowania przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy, w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu.
   Obowiązek ukończenia kursu dotyczy kierującego, który zatrudniony jest w przedsiębiorstwie wykonującym transport drogowy na podstawie uzyskanej licencji. Szkolenie obowiązuje również samego pracodawcę.

RODZAJE KURSÓW. CENNIK:

Wyróżniamy cztery rodzaje kursów dokształcających:
 - Kursy dokształcające pełne: Cena - 550 złotych.
    *  w zakresie przewozu rzeczy
    *  w zakresie przewozu osób
 - Kursy dodatkowe: Cena - 250 złotych.
    *  w zakresie przewozu rzeczy - dla osób posiadających ukończony kurs dokształcających w
       zakresie przewozu osób lub posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przed 1 stycznia
       2002;
    *  w zakresie przewozu osób - dla osób posiadających ukończony kurs dokształcający w
       zakresie przewozu rzeczy lub posiadających kwalifikacji wydane przed 1 stycznia
       2002;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Warunkiem uczestnictwa w kursie dokształcającym jest wcześniejsze złożenie następujących warunków:
 a)  Zgłoszenia uczestnictwa (wypełnienie w siedzibie Szkoły Jazdy EXPRES 25-511 Kielce
      ul.1-go Maja 70);
 b)  Kserokopii posiadanego prawa jazdy, oraz kserokopii zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego
      kursu dokształcającego lub świadectwa kwalifikacji;
 c)  Dokonania pełnej wpłaty za szkolenie przed rozpoczęciem kursu.